Bratislavský obchvat pred otvorením: Kamióny odkloní najviac na starú Seneckú cestu


Ktokoľvek bude novým ministrom dopravy, hneď po nástupe do funkcie bude zrejme odovzdávať polovicu bratislavského obchvatu. V prvej etape zrýchlia na vjazde a výjazde z mesta v smere na Šamorín, neskôr sa pripojí ďalší zjazd z Bratislavy na diaľnicu. Lenže aj po tom, čo bude hotová celá 59-kilometrová diaľnica, stále bude zrejme chýbať jej prepojenie so štátnou D1. Kamióny tranzitujúce do Rakúska a Maďarska budú naďalej jazdiť cez Prístavný most alebo sa na obchvat dostanú cez starú Seneckú cestu.

Zdeněk Krejčí, dopravný manažér španielskych staviteľov obchvatu, podrobne vysvetľuje hrozbu tohto scenára a tiež:

  • kedy bude hotová prvá polovica obchvatu Bratislavy a komu čo prinesie,
  •  kedy bude hotová druhá polovica obchvatu a čo čakať od nej,
  • či bude na celej diaľnici 130-kilometrová rýchlosť,
  • prečo by sa načas nemali na ceste používať diaľničné známky a
  • kedy bude prerobená veľká križovatka v Prievoze.

 

Ktorý úsek bratislavského obchvatu bude hotový prvý?

Koncom marca alebo na prelome marca a apríla bude hotová R7 od Holíc pri Dunajskej Strede až do Ketelca v Podunajských Biskupiciach. Spoločne s tým sa odovzdá aj časť D4.

 

 

 

 

 

Na obrázku prehľadná situácia projektu (zdroj: ministerstvo dopravy), na snímke nie je pokračovanie od Dunajskej Lužnej po Holice pri Dunajskej Strede, ktoré bude medzi prvými odovzdanými úsekmi:

Projekt D4R7: Červenou sú vyznačené úseky rozostavaného projektu obchvatu Bratislavy (D4) s jeho napojením na Dunajskú Stredu (R7). Dokopy ide o 59 km. Zelenou sú vyznačené plánované a čiernou hotové diaľnice a rýchlostné cesty. Mapa - NDS:

Čakalo sa, že na jar sa odovzdá iba 17,4 kilometra rýchlostnej cesty od Holíc po Dunajskú Lužnú. Pokračovanie od Dunajskej Lužnej do Ketelca sa totiž nemá na čo napojiť, kým nie je hotová aj D4 a tá má neskoršie termíny dokončenia.

Je pravda, že úsek medzi Ketelcom a Dunajskou Lužnou by bol bez D4 slepou ulicou. Práve preto odovzdáme v predstihu aj krátku nadväzujúcu časť D4. Bez toho by nemalo význam otvárať tento úsek.

Takže to všetko sa bude spoločne odovzdávať v marci - apríli?

Hotové budú úseky Holice - Dunajská Lužná a Dunajská Lužná - Ketelec aj s križovatkami, ktorými zídete z rýchlostnej cesty do Dunajskej Lužnej, Šamorína či Kvetoslavova. To spolu predstavuje vyše 25 kilometrov. Plus, aby sa dala použiť časť Dunajská Lužná - Ketelec a nebola slepou ulicou, sprevádzkujeme predčasne diaľnicu D4 medzi Ketelcom a križovatkou Rovinka, čo predstavuje ďalších asi 4,5 kilometra.

Čo to urobí s dopravou?

Tí, ktorí pôjdu z Bratislavy na Dunajskú Stredu od Podunajských Biskupíc, respektíve od Rovinky, nabehnú za Podunajskými Biskupicami na časť diaľnice D4 a potom v križovatke Ketelec prejdú na R7 až do Holíc a naopak.

Kto to pocíti najviac?

Všetky obce po ceste, pretože tranzitná doprava už nebude musieť ísť priamo cez Šamorín, Dunajskú Lužnú alebo Rovinku. Rýchlostná cesta ich obchádza. Do týchto obcí, ale aj do Kvetoslavova z nej zídete novými križovatkami.

Koľko času za volantom to ušetrí šoférom?

To je otázka na verejného obstarávateľa. Dopravný model pre projekt D4/R7 napríklad pripravoval aj Výskumný ústav dopravný zo Žiliny. Podľa ich modelu príde k skráteniu cestovného času na väčšine sledovaných ciest v modelovanej oblasti.

Rýchlosť 130 km/h bude na všetkých úsekoch alebo budú obmedzenia?

Na väčšine úsekov bratislavského obchvatu bude 130-ka. Výnimkou bude neskôr úsek D4 medzi križovatkou Ivanka-sever a Ivanka-západ, kde bude 100 km/h.

Prečo?

Tieto križovatky sú od seba asi 850 metrov. Z jednej sa v budúcnosti na D4 pripojíte zo starej Seneckej cesty a z druhej z D1 a naopak. Norma na minimálnu vzdialenosť medzi diaľničnými križovatkami je však obvykle najmenej 5 kilometrov pre pripájacie a odbočovacie pruhy. Preto je tu nevyhnutná obmedzená rýchlosť.

Povedzme, že bývam v Dunajskej Strede a dochádzam do Bratislavy. Cesta mi bude trvať menej, ale asi iba po vjazd do Bratislavy. Čo sa bude diať tam? Alebo to závisí od toho, koľko šoférov táto diaľnica v skutočnosti priláka?

Predpokladám, že diaľnicu budú využívať. Existuje predbežná dohoda so štátom, že táto časť projektu nebude až do úplného otvorenia celého obchvatu spoplatnená, takže šoféri si nebudú musieť kupovať ani diaľničné známky.

Tým štát priláka na diaľnicu aj jednorazových návštevníkov Bratislavy a všetci sa stretnú na jednom vstupe do mesta. Má to nejakú logiku?

Je to určitá satisfakcia pre šoférov za to, že ešte nebude dokončený celý projekt. Bude na každom šoférovi, či sa rozhodne ísť po starej ceste cez Dunajskú Lužnú a Rovinku alebo po diaľnici.

Čo sa teda podľa vás bude diať v doprave na vstupe do mesta po otvorení prvej polovice projektu?

Predpokladáme, že 80 percent šoférov bude diaľnicu využívať, a to najviac poobede, keď všetci budú odchádzať z Bratislavy.

Šéf projektu Juan José Bregel pred časom v rozhovore tvrdil, že južné úseky môžu byť hotové aj koncom februára, teda pred voľbami. Posúvali sa termíny preto, aby ste mohli predčasne odovzdať aj časť D4, aby úsek od Dunajskej Lužnej nebol slepou uličkou? 

Technické odovzdanie tohto úseku mohlo byť koncom februára. Cesta sa však môže oficiálne otvoriť až po doručení právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o predčasnom užívaní. Takéto konanie trvá najmenej 30 dní a schvaľuje sa verejnou vyhláškou, ktorá musí visieť na verejnosti 15 dní. Od posledného dňa tejto lehoty plynie ďalších 15 dní na to, aby sa účastníci mohli odvolať. To je zrejme tých 30 dní navyše od konca februára.

Takže máte požiadané o kolaudáciu a teraz čakáte na verejnú vyhlášku?

Tak. Najprv sa vykoná kolaudácia na špeciálnom stavebnom úrade na ministerstve dopravy. Zistia sa nedostatky a nedorobky, ktoré nebránia bezpečnej prevádzke diaľnice. A keď stavebný úrad, polícia a ostatné orgány uznajú, že táto cesta je prevádzkyschopná, špeciálny stavebný úrad vydá rozhodnutie.

Čítala som, že trnavskej župe sa nepáčia materiály na R7. Môže to proces skomplikovať?

Trnavská župa preberá iba cesty alebo mosty, ktoré vedú ponad R7 v Trnavskom kraji. Celá diaľnica bude patriť koncesionárovi počas 30 rokov, župa preberá cesty v jej správe, teda cesty druhej a tretej triedy, ktoré sme vybudovali v rámci projektu a ktoré slúžia ako pripájacie body na diaľnicu. Trnavská župa by teda mala prebrať prípojku nižšej triedy zo Šamorína na Kvetoslavov ponad R7.

Ak prípojky neprevezmú, tak sa ľudia zo Šamorína a Kvetoslavova nedostanú na diaľnicu?

Križovatka sa dá používať v režime predčasného užívania a stále ju vlastníme my, až kým sa neodstránia všetky nedorobky. Je daná lehota na odstránenie a nie sú to nedorobky, ktoré by bránili užívaniu. Boli to veci, o ktorých sa vedelo, že sú v stave, keď môže druhá strana namietať, ale vzhľadom na to, že sme sa snažili odovzdať cestu do užívania čím skôr, požiadali sme o predčasné užívanie.

Takže na jar sa dostaneme autostrádou od Dunajskej Stredy do Biskupíc. Čo pribudne ďalej?

Intenzívne pracujeme na diaľnici D4 od križovatky Rovinka po križovatku Podunajské Biskupice. Predpokladáme, že ju otvoríme v lete 2020.

Tam nemáte zásadný problém so stavebnou časťou?

Zásadný problém tam nie je. Je tam dotknutá Vinohradnícka ulica, kde sme mali menšie zdržanie pre uzávierky. V tomto úseku sa tiež nachádza most ponad železnicu, a keďže je potrebné práce koordinovať so železnicou a organizovať výluky, pracuje sa tam o čosi komplikovanejšie.

Čo prinesie táto časť ľuďom?

Keď otvoríme úsek od Rovinky po Podunajské Biskupice, pribudne ďalší zjazd a výjazd na diaľnicu.

Najväčší problém s dopravou v Bratislave nepredstavujú tranzitujúce vozidlá, ale tie, ktoré smerujú do Bratislavy alebo vychádzajú z mesta. Najčastejšie takáto doprava smeruje do Starého a Nového Mesta alebo do Ružinova. Nie je ďalší vstupný bod priďaleko od týchto cieľov?

To je nateraz hypotetické, každý šofér si nájde svoju ideálnu cestu.

 

Takto ďaleko bude nový obchvat od tých častí Bratislavy, kam ľudia najčastejšie dochádzajú za prácou. Zdroj – Ineko:

 

Zhrňme si to: Prvé, čo sa stane, je zrýchlenie v smere od Dunajskej Stredy. V Dunajskej Lužnej, v Rovinke a v Šamoríne si oddýchnu, lebo od nich diaľnica odkloní tranzit. Autá budú schádzať v Ketelci a o pár mesiacov aj na križovatke Biskupice. Čo bude potom?

Do konca tohto roka by sme mali byť hotoví s diaľnicou až po križovatku Ivanka-sever. V tomto bode sa bude v budúcnosti prepájať D1 s D4. Križovatka Ivanka-západ by mala byť do konca roka hotová so všetkými prípojkami, teda bude hotové kríženie obchvatu D4 so starou Seneckou cestou (I/61).

V tom čase bude D4 hotová od Jaroviec po Ivanku pri Dunaji alebo iba od Ketelca po Ivanku pri Dunaji?

Zatiaľ sa bavíme o časti od Ketelca. Ako viete, pri Jarovciach sa stavia náročné súmostie cez Dunaj. Aj s tým mostom sa počíta tento rok, ale predbežne trváme na cieli dokončiť časť od Ketelca po Ivanku. S tým, že aj časť Seneckej cesty v mieste jej kríženia s D4 bude opravená a prerobená na štvorprúdovú cestu. To je preto, že štát má v pláne starú Seneckú cestu v budúcnosti rozšíriť na štvorprúdovku.

 

Na obrázku križovatka Ivanka sever po tom, ako budú dostavané jej prípojky na D1

 

Myslíte ten plán rozšíriť starú Seneckú cestu, ktorý bol roky v šuplíku a v posledných rokoch sa mu priobjednali projekty?

V rámci projektu D4R7 postavíme štyri pruhy v mieste križovania I/61 (stará Senecká) a D4 (obchvat Bratislavy), aby sa v budúcnosti dala napojiť na rozšírenú starú Seneckú cestu. Rozšírenie si potom dorobí župa alebo ministerstvo.

Kedy sa dostanete aj za križovatku Ivanka-sever a dokončíte plynulú diaľnicu do Rače?

Len čo bude úsek D1 pripravený tak, aby sme sa mohli podeň dostať.

Hovoríte o tom, že nemôžete dostavať D4 v mieste, kde sa má pretínať s déjednotkou, kým štát diaľnicu D1 nezdvihne, aby ste pod ňou mohli stavať. Štát práve objednal most od Doprastavu, ktorý zabezpečí, aby ste sa pod diaľnicu dostali. Akurát ešte chýba stavebné povolenie.

Zopakujem - keď zdvihnú déjednotku, tak sa pod ňu dostaneme a pripravíme zjazdové a nájazdové vetvy, tak ako to zadáva koncesná zmluva. My sme so stavbou v ochrannom pásme diaľnice a čakáme.

Vyzerá to, že strana Za ľudí má pravdu, keď hovorí, že aj po dostavbe bude mať obchvat Bratislavy, teda D4, takmer nulové efekty v doprave. D4 síce bude dostavaná a D1 povedie ponad ňu, ale prepojky medzi nimi stále nebudú hotové.

Je všeobecne známe, že to bude platiť, kým sa nepodarí prepojiť D4 a D1. To však nie je súčasť projektu D4R7. Boli o tom rokovania, ale štát sa rozhodol, že si to zaistí sám.

Vraj za taký dodatok koncesionár pýtal 40 miliónov eur...

Nebol som pri tom, riešim to iba z dopravného hľadiska.

Kedy čakáte, že Doprastav postaví to premostenie, ktoré síce umožní vám dokončiť stavbu, ale nezabezpečí prepojenie D4 s D1?

Podľa informácií, ktoré máme od verejného obstarávateľa, by mali byť práce dokončené v septembri.

Bude to znamenať obmedzenia na D1?

Tým, že tam bude stavenisko, určite dôjde k nejakému obmedzeniu - buď rýchlosti, alebo počtu jazdných pruhov.

Budú dopravné obmedzenia aj potom, počas vášho pokračovania stavby?

Len čo bude hotový otvor (priepust/tubus) v násype, budeme môcť pracovať bez dopravných obmedzení, pretože D1 bude nad nami. 

Takže príde situácia, že štát postaví priepust, vy dostaviate D4 popod D1, ale tieto dve diaľnice nebudú prepojené. To znamená, že kamióny od Trnavy na Maďarsko a Rakúsko, ktoré mal obchvat odkloniť, pôjdu aj naďalej cez Prístavný most? Pretože križovatka Triblavina má byť hotová tento rok.

Alebo sa z D1 pripoja na D4 cez starú Seneckú cestu.

Pretože križovatka Triblavina má byť hotová tento rok.

Neviem sa však k tomu vyjadriť, pretože to nie je súčasťou projektu D4R7.

 

Neznamená to, že kamióny od Trnavy budú stáť v kolóne na starej Seneckej ceste, aby sa dostali cez križovatku Ivanka-západ na obchvat? Alebo poputujú cez Bratislavu tak ako doteraz?

Keby bola hotová celá križovatka Ivanka-sever, tak by celý tranzit po diaľnici krásne zišiel až do Maďarska alebo Rakúska. Obišiel by Bratislavu a vyšiel v Jarovciach.

Podľa investičného šéfa NDS Jiřího Hájeka je štát schopný dostavať kompletné prepojky na D1 najneskôr za čas vyjadrený v mesiacoch. Pritom to obnáša ešte ďalšie dve etapy prác po odchode Doprastavu. Vy to ako vidíte?

Neviem sa k tomu vyjadriť.

Máte odhady o dnešnej záťaži na starej Seneckej ceste a po dokončení prvých dvoch etáp?

Takúto situáciu nikto nepredpokladal, preto si nemyslím, že existujú takéto odhady.

Pre vás platí, že len čo vás štát pustí pod D1 a dostaviate váš projekt, môžete inkasovať splátky za diaľnicu od štátu?

Predpokladám, že áno, pretože to napojenie nie je súčasťou koncesnej zmluvy.

Dostaviate skôr D4 od Podunajských Biskupíc do Rače alebo na západe po Jarovce? V Jarovciach máte komplikáciu - v násypoch sa našiel azbest. Ktorý problém zmizne skôr?

Neviem, momentálne by to bola špekulácia.

Pracujete stále s verziou, že ten násyp pri Jarovciach stačí iba upraviť? Štát jeho odstránenie pomaly vidí ako samozrejmosť.

Ja mám na starosti dopravnú stránku projektu. Viem toľko, že kompetentní sa oboznamujú so skutočnosťou a snažia sa nájsť také riešenie, ktoré bude schodné pre nás aj pre ministerstvo.

Kedy predpokladáte odovzdanie problémovej časti pri Jarovciach?

Stavba je momentálne zastavená, zvyšok závisí od ďalšieho vývoja.

Ďalšie časti D4 pri Jarovciach asi nemajú dôvod meškať.

Nová križovatka Jarovce D4/D2 by mala byť tento rok aj so zjazdami hotová, to isté aj križovatka Rusovce. Pripomeňme, že už dnes sa tam jazdí v režime predčasného užívania, pretože nie sú dokončené všetky zjazdy/nájazdy na D4. V úseku od Jaroviec po Ketelec sa čaká už iba na most a úsek poznačený problémom s násypmi.

Kedy bude hotová aj časť s problematickým násypom a aký sa čaká finálny efekt celého projektu? Koľko tranzitu zmizne z Prístavného mosta, keď bude hotové aj prepojenie D4/D1?

Záleží na tom, odkiaľ pôjdu. Ak pôjdu od Trnavy do Česka alebo naopak od Prahy na Trnavu, budú si vodiči môcť vybrať medzi Prístavným mostom a novým obchvatom. Tranzit na Maďarsko a Rakúsko od Trnavy by už teda nemusel jazdiť cez mesto.

Nahrubo je to asi polovica celého tranzitu, ktorý tvorí v Bratislave na D1 menšiu časť dopravného problému.

Neriešime len tranzitnú či nákladnú dopravu, ale všetku dopravu. Ak niekto býva v Pezinku a pracuje v Petržalke, preňho bude po novom jednoduchšie obísť Bratislavu.

Už sme hovorili o tom, že cieľová doprava je najväčšia v Ružinove, Starom a Novom Meste...

Doprava bude mať možnosť prerozdeliť sa a dostať sa do cieľa každý z inej strany Bratislavy.

Kam ste sa pohli s prerábkou križovatky Prievoz?

Sme v druhej zo šiestich etáp. Začiatkom marca sa otvoria ďalšie dva zjazdy.

Kedy bude hotová celá nová križovatka v Prievoze?

Nová križovatka aj so všetkými vetvami je plánovaná na október 2020. A opravy existujúcich mostných objektov budú pokračovať ešte do jari 2021. Okrem toho ešte v marci odovzdáme kruhový objazd pri Slovnaftskej ulici a v júni znovu otvoríme cestu 572 z Mosta pri Bratislave smerom na Vrakuňu. Tá je teraz uzatvorená a my tam dokončíme nadjazd ponad D4.

 

 

[09.03.2020; dennikn.sk; Ekonomika; 06:52; Daniela Krajanová]
https://dennikn.sk/1781223/bratislavsky-obchvat-pred-otvorenim-kamiony-odkloni-najviac-na-staru-senecku-cestu/

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu