Informácie pre cyklistov - preložky cyklotrás - projekt D4R7


 1. Cyklotrasa mezi Račou a Svätým Jurom:
 • Počas doby výstavby bude cyklotrasa dočasne presunutá na existujúce prístupové komunikácie pri vinohrade tak, ako to bolo navrhnuté a odsúhlasené všetkými dotknutými stranami.
 • Po dobudovaní novej trasy cyklotrasy, severne od existujúcej cyklotrasy, budú cyklisti nasmerovaní na trvalú preložku cyklotrasy podľa platného DSP

 1. Cyklotrasa od Šurského kanála do Vajnor:
 • Cyklotrasa bude presmerovaná do novej polohy podľa schváleného DSP
 • Pred preložením sa vybuduje podjazd pod budúcou diaľnicou D4 a následne sa cyklotrasa preloží do novej polohy.
 • Počas celej výstavby bude zachovaný prejazd cyklotrasy, avšak s čiastočným obmedzením, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti cyklistov a chodcov.

 1. Cyklotrasa od Čiernej Vody do Vajnor:
 • Existujúcu cyklotrasu bude križovať stavenisková doprava. Na cyklotrase budú osadené dopravné značky a prevádzka bude zachovaná s čiastočným obmedzením, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti.
 • Počas výstavby budúcej križovatky Čierna Voda budú cyklotrasa & chodnik preložené a povedú súbežne s obchádzkovou komunikáciou III/1.082. Automobily a cyklisti & chodci budú z dôvodu bezpečnosti oddelení dočasnými betónovými zvodidlami.
 • Po dokončení výstavby križovatky Čierna Voda bude cyklotrasa preložená do finálnej polohy, súbežne s cestou III/1082 a vyústi pri Šúrskom kanáli tak, ako je uvedené v schválenom DSP.

Žiadne cyklotrasy sa rušiť nebudú, dôjde iba k ich preloženiu – novému trasovaniu z dôvodu výstavby diaľnice D4.

Prevádzka na cyklotrasách bude zabezpečená s ohľadom na bezprostredne nutné opatrenia tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cyklistov i chodcov počas výstavby obchvatu D4R7. Všetky bezpečnostné opatrenia sú navrhnuté na základe płatnej legislatívy, noriem a technických predpisov, a sú prejednané a schválené prislušnými úradmi.

 

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

 • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
 • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
 • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
 • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu