Prehľadné mapy cyklotrás - výstavba obchvatu D4R7


Prehľadné grafické znázornenie aktuálneho trasovania cyklotrás v súvislosti s výstavou obchvatu D4R7.

Všetky požadované bezpečnostné opatrenia, ktoré sme na cyklistických trasách v prevádzke zaviedli, boli pripravené v súlade s platnou legislatívou a technickými normami, boli odsúhlasené všetkými príslušnými úradmi a boli predmetom pravidelných diskusií s hlavnými účastníkmi stavby a zainteresovanými stranami. Žiadna z cyklistických trás nebude počas výstavby Obchvatu Bratislavy D4/R7 uzavretá. V niektorých prípadoch môžu byť ale cyklistické trasy odklonené a presmerované – za účelom zabezpečenia bezpečnosti cyklistov a chodcov počas stavebných prác a prejazdu vozidiel stavby.
Čiastočné obmedzenia na cyklotrasách budú na všetkých miestach, kde cyklotrasy križujú budúcu diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7. V súčasnosti pripravujeme prehľadné mapy jednotlivých lokalít s jasným vyznačením križovania existujúcich ciest s obslužnými stavebnými komunikáciami, ktoré budú spracované tak, aby boli zrozumiteľné aj pre laickú verejnosť. Tieto materiály budú postupne zverejňované na web stránke www.d4r7.com.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...