Vetvy Prievozskej križovatky v prevádzke už počas víkendu


Na základe právoplatných rozhodnutí budú v nedeľu popoludní  sprejazdnené dva zjazdy smerom na Slovnaftskú ulicu. Jeden v smere z D1 od Trnavy a ten druhý od Petržalky. „V tomto momente sa križovatka Prievoz tak ako ju vodiči doteraz poznali stáva históriou,“ okomentoval sprevádzkovanie úsekov generálny riaditeľ spoločnosti Juan José Bregel.

„I keď sa prestavba začala neskôr, ako bolo pôvodne plánované, vďaka úsiliu všetkých zainteresovaných strán sa nám podarilo práce úspešne ukončiť v predstihu, za čo by som sa chcel osobne všetkým poďakovať,“ dodal. Rekonštrukcia začala v polovici februára a v rámci piatich mesiacov sa podarilo zrealizovať 2 križovatkové vetvy, kde sa použilo 1 550 mᶟ štrkodrvy, takmer 1 000 mᶟ CBGM (cementom spevnené kamenivo) a približne 2 600 ton asfaltu. Na spomínaných úsekoch bolo nainštalovaných 160 m betónových a 700 metrov oceľových zvodidiel.

V rámci prestavby počas prvej etapy, zhotoviteľ súbežne realizoval i práce v predstihu na etapách číslo dva, tri a šesť, aby bolo možné odovzdať kompletne celú križovatku v čo najkratšom možnom termíne. Práce sa týkali najmä, prekládok inžinierskych sietí, zemných prác, oporných múrov a mostov.

Počas druhej etapy rekonštrukčných prác ostávajú v platnosti dopravné obmedzenia, ktoré boli avizované aj pri prvej etape, okrem novootvorených zjazdov D1 Petržalka – Slovnaftská a D1 Trnava – Slovnaftská. S druhou fázou pribudne jedno nové obmedzenie, ktoré sa bude týkať uzatvorenia vetvy Bajkalská – Prístavná.

Mimoúrovňová križovatka Prievoz je jednou z križovatiek na rýchlostnej ceste R7, kde prvých 24 km bude pre cestujúcich z juhu Slovenska sprístupnených na jar budúceho roka. 

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...