Zamestnanie

Zamestnanie

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Kontaktný mail pre otázky k pracovným ponukám:    jobs@d4r7.com

Prázdny

Junior Projektant štruktúr
9.4.2018    |    Stavba a projektovanie

• Vypracovať a aktualizovať tabuľky s kótovaním výstuže v súlade s normami
• Kontrola dielenské výkresy prefabrikovaných betónových panelov (PCP), nosníkov a iných prefabrikátov
• Kontrola výrobno-technickej...

 

Asistent/ka do medzinárodnej spoločnosti
   |    Projektová kontrola

Koncesionár projektu D4R7 – Zero Bypass Ltd.. Konzorcium ktoré je zodpovedné za projekciu, výstavbu, financovanie, správu a údržbu Bratislavského obchvatu. Koncesia trvajúca 30 rokov začne plynúť prvým ...

 

Pracovník/Pomocník - Tím bezpečnosti
1.11.2017    |    Kvalita, životné prostredie, bezpečnosť práce

Zaistiť bezpečnostné opatrenia na stavenisku v súlade s požadovanými normami:
- kontrola plotov, zábran, bezpečnostných značení a tabúľ, ich správneho umiestnenia, stavu a viditeľnosti
- inštalovať a ...

 

Asistent stavbyvedúceho- senior
27.9.2017    |    Stavba a projektovanie

Plánovať, organizovať a riadiť realizáciu prác na stavbe v súlade s rozpočtom a časovým plánom.
V splupráci s oddelením nákupu dokončiť objednávky materiálov používaných na stavbe.
Kontrolovať a dohliadať ...

 

Translator/Interpreter from/to English and Slovak language at D4R7 Construction s.r.o.
   |    Administratíva

Description of work responsibilities
• Translation of documents from the field of construction industry (English/Slovak bi-directionally)
• Interpretations at business meetings (English/Slovak ...

 

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia
22.2.2017    |    Kvalita, životné prostredie, bezpečnosť práce

● Poradenstvo a podpora stavebnému tímu ohľadom bezpečnosti a ochrany pred požiarmi.
● Každodenné návštevy stavenísk a inšpekcie. Audity ochrany pred požiarmi.

 

Majster / hlavný majster
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Preberanie inštrukcií od stavbyvedúceho a/alebo asistenta stavbyvedúceho a ich odovzdávanie poddodávateľom/dodávateľom
● Kontrola dochádzky pracovníkov

 

Inžinier kvality
17.5.2018    |    Kvalita, životné prostredie, bezpečnosť práce

• Mať prehľad v medzinárodných a slovenských normách a špecifikáciách materiálov potrebných na výstavbu diaľnice a vedieť príslušné poznatky aplikovať
• Príprava PKS (Plány kontrol a skúšok)
• Príprava ...

 

Podprojektový manažér-stavba
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Príprava, aktualizácia ročného finančného plánu za zverenú časť stavby
● Plánovanie, organizácia a kontrola vykonávania prác na stavenisku v súlade s rozpočtom a harmonogramom.

 

Asistent stavbyvedúceho
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Asistencia a podpora stavbyvedúceho pri nasledujúcich úlohach:
● Plánovanie, organizácia a kontrola vykonaných prác na stavenisku v súlade s rozpočtom a harmonogramom.

 

Junior geodet/zememerač
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

Ide najmä o prácu v kancelárii, kontrola a generovanie zameriavacích údajov z terénu, katastra a/alebo od subdodávateľov. Tvorba správ, vykonávanie výpočtov a akýchkoľvek bežných úloh v rámci oddelenia ...

 

Geodet/zememerač
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Geodet/zememerač so slovenskou kvalifikáciou B alebo C, ktorý bude vykonávať prevažne prácu v kancelárii.
● Zabezpečuje a kontroluje údaje z realizovaného vytýčenia v teréne, údaje z katastra a/alebo od poddodávateľov.

 

Prázdny

Máte záujem o prácu u nás?