Zamestnanie

Zamestnanie

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Kontaktný mail pre otázky k pracovným ponukám:    jobs@d4r7.com

Prázdny

Translator/Interpreter from/to English and Slovak language at D4R7 Construction s.r.o.
   |    Administratíva

Description of work responsibilities
• Translation of documents from the field of construction industry (English/Slovak bi-directionally)
• Interpretations at business meetings (English/Slovak ...

 

Majster / hlavný majster
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Preberanie inštrukcií od stavbyvedúceho a/alebo asistenta stavbyvedúceho a ich odovzdávanie poddodávateľom/dodávateľom
● Kontrola dochádzky pracovníkov

 

Projektant ciest
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Dohliada na prípravu všetkých aspektov pozemných komunikácii, riešenie kanalizácie a preložiek inžinierských sietí v súlade s technickými požiadavkami.
● Zodpovedá za technické zhodnotenie návrhov pozemných komunikácií vypracovaných konzultantmi, spoluprácuje s nimi ako aj s tretími stranami.

 

Asistent stavbyvedúceho
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Asistencia a podpora stavbyvedúceho pri nasledujúcich úlohach:
● Plánovanie, organizácia a kontrola vykonaných prác na stavenisku v súlade s rozpočtom a harmonogramom.

 

Junior Land Surveyors
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Survey engineer provided with B or C Slovak qualification to undertake mainly office work. This is check and generate setting out data from field, land registry, and/ or subcontractors.

 

Geodet/zememerač
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Geodet/zememerač so slovenskou kvalifikáciou B alebo C, ktorý bude vykonávať prevažne prácu v kancelárii.
● Zabezpečuje a kontroluje údaje z realizovaného vytýčenia v teréne, údaje z katastra a/alebo od poddodávateľov.

 

Prázdny

Máte záujem o prácu u nás?