Zamestnanie

Zamestnanie

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Kontaktný mail pre otázky k pracovným ponukám:    jobs@d4r7.com

Prázdny

Pracovník/Pomocník - Tím bezpečnosti
1.11.2017    |    Kvalita, životné prostredie, bezpečnosť práce

Zaistiť bezpečnostné opatrenia na stavenisku v súlade s požadovanými normami:
- kontrola plotov, zábran, bezpečnostných značení a tabúľ, ich správneho umiestnenia, stavu a viditeľnosti
- inštalovať a ...

 

Senior špecialista obstarávania
19.10.2017    |    Oddelenia

• Strategické získavanie zdrojov, vývoj a analýza RFP
• Príprava žiadosti dopytu (nákup)
• Rozvoj dodávateľského portfólia, získavanie nových partnerov
• Aktívna účasť na rokovaniach s potencionálnymi ...

 

Asistent stavbyvedúceho- senior
27.9.2017    |    Stavba a projektovanie

Plánovať, organizovať a riadiť realizáciu prác na stavbe v súlade s rozpočtom a časovým plánom.
V splupráci s oddelením nákupu dokončiť objednávky materiálov používaných na stavbe.
Kontrolovať a dohliadať ...

 

Translator/Interpreter from/to English and Slovak language at D4R7 Construction s.r.o.
   |    Administratíva

Description of work responsibilities
• Translation of documents from the field of construction industry (English/Slovak bi-directionally)
• Interpretations at business meetings (English/Slovak ...

 

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia
22.2.2017    |    Kvalita, životné prostredie, bezpečnosť práce

● Poradenstvo a podpora stavebnému tímu ohľadom bezpečnosti a ochrany pred požiarmi.
● Každodenné návštevy stavenísk a inšpekcie. Audity ochrany pred požiarmi.

 

Majster / hlavný majster
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Preberanie inštrukcií od stavbyvedúceho a/alebo asistenta stavbyvedúceho a ich odovzdávanie poddodávateľom/dodávateľom
● Kontrola dochádzky pracovníkov

 

Projektant ciest
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Dohliada na prípravu všetkých aspektov pozemných komunikácii, riešenie kanalizácie a preložiek inžinierských sietí v súlade s technickými požiadavkami.
● Zodpovedá za technické zhodnotenie návrhov pozemných komunikácií vypracovaných konzultantmi, spoluprácuje s nimi ako aj s tretími stranami.

 

Podprojektový manažér-stavba
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Príprava, aktualizácia ročného finančného plánu za zverenú časť stavby
● Plánovanie, organizácia a kontrola vykonávania prác na stavenisku v súlade s rozpočtom a harmonogramom.

 

Asistent stavbyvedúceho
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Asistencia a podpora stavbyvedúceho pri nasledujúcich úlohach:
● Plánovanie, organizácia a kontrola vykonaných prác na stavenisku v súlade s rozpočtom a harmonogramom.

 

Junior Land Surveyors
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Survey engineer provided with B or C Slovak qualification to undertake mainly office work. This is check and generate setting out data from field, land registry, and/ or subcontractors.

 

Geodet/zememerač
24.1.2017    |    Stavba a projektovanie

● Geodet/zememerač so slovenskou kvalifikáciou B alebo C, ktorý bude vykonávať prevažne prácu v kancelárii.
● Zabezpečuje a kontroluje údaje z realizovaného vytýčenia v teréne, údaje z katastra a/alebo od poddodávateľov.

 

Prázdny

Máte záujem o prácu u nás?