Projekt Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 predpokladá vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. 

Projekt Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 predpokladá vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. 

   Diaľnica D4 

   Diaľnica D4 

Diaľnica D4 pomôže s riešením najmä tranzitnej dopravy. Diaľničný obchvat by mal prispieť ku odľahčeniu spomínaných tranzitov, v snahe odviesť ich mimo mesto. D4 bude zahŕňat výstavbu 27 km dlhej vozovky medzi Jarovcami a Račou, vytvárajúc tak okruh na východ od mesta. 

   Rýchlostná cesta R7 

   Rýchlostná cesta R7 

   Rýchlostná cesta R7 

Rýchlostná cesta R7 prispeje k výraznému zlepšeniu dopravnej situácie pre obyvateľstvo dochádzajúce za prácou do hlavného mesta z regiónu na juh od Bratislavy. R7 je nová, 32km dlhá rýchlostná cesta smerujúca juhovýchodným smerom od centra mesta.

   Diaľnica D4 

   Diaľnica D4 

Diaľnica D4 pomôže s riešením najmä tranzitnej dopravy. Diaľničný obchvat by mal prispieť ku odľahčeniu spomínaných tranzitov, v snahe odviesť ich mimo mesto. D4 bude zahŕňat výstavbu 27 km dlhej vozovky medzi Jarovcami a Račou, vytvárajúc tak okruh na východ od mesta. 

   Rýchlostná cesta R7 

   Rýchlostná cesta R7 

   Rýchlostná cesta R7 

Rýchlostná cesta R7 prispeje k výraznému zlepšeniu dopravnej situácie pre obyvateľstvo dochádzajúce za prácou do hlavného mesta z regiónu na juh od Bratislavy. R7 je nová, 32km dlhá rýchlostná cesta smerujúca juhovýchodným smerom od centra mesta.

Koncesionár:  

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Kooncesionár:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Kontakt
____

Zero Bypass Limited
D4R7 Construction s.r.o. 
Odborárska 21, 831 02 Bratislava

                                    

© 2017 D4R7
Made with Audience Toolkit. Design by CREATIVEPLANT