Aktualizovaný zoznam úsekov: prístupové cesty na stavenisko križujúce miestne komunikácie pre R7: Dunajská Lužná- Holice


 

So začiatkom výstavby diaľničného obchvatu Bratislavy D4R7 budú prístupové cesty na stavenisko križovať miestne komunikácie podľa aktualizovaného zoznamu úsekov.

Tento sumár je platný od apríla 2017 pre úsek rýchlostnej cesty R7, sekcia 5: Dunajská Lužná- Holice a prípadné zmeny v harmonograme/ trasách budú včas oznámené