D4R7 je hlavným partnerom 2.ročníka Stavbárskej olympiády STU Bratislava


 

Flozofiou  našej spoločnosti je realizovať aktivity v súlade so spoločensky zodpovedným podnikaním  Pre nás to okrem iného znamená i  podporu vzdelávania a  motiváciu mladých ľudí ku zodpovednému prístupu ku svojej budúcnosti.

Samozrejme, budúcnosť stavebného priemyslu je  pre nás prirodzenou oblasťou, v ktorej chceme realizovať svoje CSR aktivity. Medzi iným to znamená  promovanie vzdelávania v oblasti technických  smerov  a povzbudenie mladej generácie v  jej záujme o stavbarinu- či už v oblasti projektovania, inžinierstva, architektúry. alebo iných špecializácií.

 

 Teší nás preto, že sme nadviazali spoluprácu so Stavebnou     Fakultou Technickej  Univerzity v Bratislave  i Slovenskou   Komorou Stavebných Inžinierov na Slovensku. (SKSI) Medzi   naše prvé aktivity v roku 2018 patrí podpora 2. ročníka   Stavebnej olympiády organizovanej STU, ktorá je zameraná   na študentov stredoškolského štúdia.  

 

 

Hlavný partner podujatia:                                         Oficiálny sponzor:

                                                      

 Viac informácií o Stavebnej olympiáde nájdete tu.


 

Spomínaná olympiáda spozná svojich víťazov  počas dňa   otvorených dverí STU, ktorý sa uskutoční 8.februára 2018.

Viac informácií o Dni otvorených dverí STU  nájdete tu

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na spoluprácu!