Inštalácia dočasného dopravného značenia, Šamorín, Kvetoslavov, Čukárska Paka, Kráľovianky


 

 

V týždni od 24.júla 2017 bude prebiehať inštalácia dočasného dopravného značenia na ceste II/503 medzi Šamorínom a Kvetoslavovom a na ceste III/1377 medzi Čukárskou Pakou a časťou Kráľovianky.

Po osadení dopravného značenia bude miestne komunikácie ( II/503 a III/1377)  križovať stavenisková doprava. Križovatka bude riadená dočasnými semafórmi, ktoré budú synchronizované pomocou senzoru, pre zachovanie plynulosti premávky.