Inštalácia svetelného dopravného značenia-výstavba R7


 

Informujeme občanov, že prejazd staveniska na ceste III/1056 medzi Dunajskou Lužnou a Kalinkovom je v prevádzke, vrátane svetelnej signalizácie.

Svetelné semafóry na koordináciu staveniskovej dopravy boli taktiež osadené na cestách:

  • III/1379 mezi Trnávkou a Macovom
  • III/1383 mezi Blatnou na Ostrove a Macovom

V týždni od 14.augusta 2017 bude osadená signalizácia na ceste III/1382 mezi Lehnicami a Blatnou na Ostrove a následne inštalované dopravné značenie pro výjazd vozidel stavby na ceste III/1389 medzi Čechovou a Holicami.

Svetelné semafóry sú vybavené senzormi, ktoré budú na križovatkách priebežne riadiť premávku. Cestné komunikácie budú primárne nastavené na „zelenú“, pre zachovanie plynulosti premávky. Akonáhle sa ku križovatke zo smeru dočasnej obslužnej komunikácie priblíži auto, semafór pohyb zaznamená a v prípade, že sa na ceste nebude nachádzať žiadne auto, prepne semafóry na „zelenú“ pre prejazd staveniskovej dopravy. V prípade, že na cestách bude zaznamenaná väčšia premávka (najmä v čase dopravnej špičky), stavebná doprava bude čakať.

Všetka osadená svetelná signalizácia je momentálne v režime “oranžová” a o plnom spustení semafórov vás budeme informovať.

Upozornenie: dočasná svetelná signalizácia je monitorovaná kamerovým systémom. Dopravné značky slúžia v prvom rade na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky v inkriminovaných úsekoch, a ich úmyselné znehodnotenie môže mať za následok vznik vážnych dopravných nehôd.Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme ďalej informovať, že poškodzovanie dopravného značenia je podľa platnej slovenskej legislatívy vnímané ako trestný čin.