Obchvat Bratislavy D4R7 odhalil najväčí archeologický nález za posledné desaťročia


 

Podrobný archeologický prieskum lokality, ktorý trval 5 mesiacov, prekročil prvotné očakávania odborníkov, a odhalil vzácne pohrebisko z obdobia AVARSKÉHO KAGANÁTU datovaného do 8. storočia nášho letopočtu. Archeológovia odkryli viac ako 460 hrobov, ktoré skrývali cenné nálezy. .Medzi najvýznamnejšie nálezy odkrytého pohrebiska patria bohaté jazdecké hroby s množstvom bronzových predmetov, kde mnohé z nich boli postriebrené.

Dr. Milan Horňák, vedúci výskumu dodáva: „Takýto nález sa podarí raz za život, to je tá pravá archeológia. Nič rozsiahlejšie a výnimočnejšie z daného obdobia sa za posledných 80 rokov v okolí Bratislavy nenašlo.“

Medzi najvzácnejšie nálezy patrí minca z obdobia vlády franského kráľa Karola Veľkého. Nájdená minca je z rokov 771-793 a je európskou raritou. Až do tohto objavu bolo celosvetovo známych len 14 takýchto dochovaných mincí, avšak všetky pochádzali z existujúcich zbierok. Minca z avarského pohrebiska v okolí Podunajských Biskupíc je tak 15. potvrdenou mincou z daného obdobia, no ostáva jedinou mincou objavenou v rámci archeologických vykopávok. Financovanie archeologického prieskumu lokalít v trase budúceho diaľničného obchvatu D4R7 je realizované koncesionárom projektu, spoločnosťou Zero Bypass Ltd.

Tlačové oddelenie Zero Bypass Ltd. ďalej komentuje: „Sme radi, že vďaka výstavbe obchvatu Bratislavy D4R7 a archeologickým prácam, ktoré v tejto súvislosti priamo financujeme, sa podaril takýto výnimočný objav celoslovenského významu. Je v našom výslovnom záujme, aby sa historické nálezy podrobne preskúmali a zachovali pre ďalšie generácie. Z našej strany, a zo strany realizátora stavby- spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., poskytneme všetku potrebnú súčinnosť, aby sa tak stalo“.

Dr. Milan Horňák, vedúci výskumu VIA MAGNA ďalej komentuje: „ Po ukončení archeologických prác budú nálezy uložené v SNM-Archeologickom múzeu, kde sa po ďalšom spracovaní plánajú sprístupniť aj širokej verejnosti prostredníctvom rozsiahlej výstavy.“

Viac informámcií: Článok, Zdroj: Denník Pravda