Prehľad prístupových ciest na stavenisko R7: Ketelec-Dunajská Lužná


 

S plánovaným začiatkom výstavby diaľničného obchvatu Bratislavy D4R7 budú prístupové cesty na stavenisko križovať  miestne komunikácie podľa priloženého zoznamu úsekov.

Tento sumár  je platný od marca 2017 pre úsek rýchlostnej cesty R7, sekcia 4: Ketelec- Dunajská Lužná a prípadné zmeny v harmonograme/ trasách budú včas oznámené.