Road show pre zainteresované obce (orgány) – Ketelec- Dunajská Streda


 

Prvého decembra 2016 prebehla ďalšia prezentácia projektu D4R7 pre obce priamo ovplyvnené výstavbou rýchlostnej cesty R7. Spomínané stretnutie sa uskutočnilo na mestskom úrade v Rovinke a  zúčastnili sa ho starostovia z predmetných oblastí (úsek cesty R7-2, Ketelec- Dunajská Lužná) a predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Cieľom stretnutia bolo predstaviť projekt D4R7 so zreteľom na súčasný stav aktivít a s dôrazom na oblasť Ketelec- Dunajská Lužná.