Road show pre zainteresované obce (orgány) – Šamorín- Holice


 

13. decembra 2016 prebehlo tretie, a v roku 2016 posledné stretnutie so samosprávami. Stretnutie sa sústredilo na cestný úsek  R7-4, Šamorín – Holice. Stretnutie sa konalo v obci Šamorín, zúčastnili sa 4 starostovia zo 6 pozvaných predstaviteľov obcí. Stretnutie bolo zamerané na stavebný projekt D4R7 so zreteľom na súčasný stav aktivít a dôrazom na spomínaný úsek. Starostovia obcí boli okrem iného informovaní o aktuálnych výzvach súvisiacich s výstavbou obchvatu D4R7- o pracovných ponukách i možnosti spolupráce s lokálnymi subdodávateľmi.