Spoločnosť D4R7 ocenila víťazov Stavbárskej olympiády


 

 

Druhý ročník internetovej súťaže Stavbárska olympiáda, ktorá je otvorená pre stredoškolákov z celého Slovenska, bol aj tento rok vyhlásený Stavebnou fakultou Slovenskej univerzity (STU). Zámerom súťaže je propagovať technické vzdelanie stavbárskeho zamerania, prehĺbiť vedomosti a rozšíriť povedomie o Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

 Olympiády sa zúčastnilo takmer 500   stredoškolákov z celého Slovenska.   Slávnostné  udeľovanie cien najúspešnejším   účastníkom Stavbárskej olympiády bolo   súčasťou hlavného programu dňa Otvorených   dverí 2018 Stavebnej fakulty STU v Bratislave   vo štvrtok, 8. februára 2018.

 Víťazom 2. ročníka Stavbárskej olympiády       zablahoželal okrem vedenia STU Bratislava aj   priamo generálny riaditeľ stavebného konzorcia   D4R7 Construction s.r.o., hlavného partnera súťaže - pán Juan José Bregel, ktorý sa s prítomnými podelil nielen o svoje takmer 20-ročné medzinárodné skúsenosti v stavebnom priemysle, ale zameral sa taktiež na dôvody, prečo sa spoločnosť D4R7 rozhodla podporiť spomínanú súťaž:

“Filozofiou našej spoločnosti je podporovať aktivity, ktoré prinášajú mladým ľuďom inšpiráciu, povzbudenie i motiváciu zodpovedne prístupovať ku svojej budúcnosti. Samozrejme, stavebný priemysel je pre nás prirodzenou oblasťou, v ktorej chceme realizovať naše CSR aktivity. Rozhodnutie podporiť 2. ročník Stavbárskej olympiády STU Bratislava tak bolo prirodzeným vyústením nášho zámeru.”

Víťazi tohtoročnej súťaže získali vďaka hlavnému partnerovi súťaže, spoločnosti D4R7 Construction s.r.o. a oficiálnemu sponzorovi súťaže, spoločnosti O2 Business Services, hodnotné ceny.

,,O2 Business Services je súčasťou jedného z najprogresívnejšie rastúcich segmentov na svete. Telekomunikácie, nové možnosti a smart riešenia si vyžadujú neustále vzdelávanie a rozvoj aj v rámci infraštruktúry. Preto nás teší byť súčasťou projektu, ktorý rozvíja potenciál v ďalšej generácii a predovšetkým nadšenie a chuť rásť aj v oblasti, ktorá na prvý pohľad s telekomunikáciami priamo nesúvisí, opak je však pravdou," povedal Martin Ďurov, obchodný riaditeľ O2 Business Services.

p. Juan José Bregel, Generálny riaditeľ D4R7 Construction s.r.o (prvý sprava) s ocenenými víťazmi 2.ročníka Stavebnej olympiády a zástupcami vedenia SvF STU Bratislava.

Tohtoroční víťazi:

  1. miesto Jakub Šperka - Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
  2. miesto Roman Fodor - SOŠ stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica
  3. miesto Erik Okoličany - SOŠ stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica

Víťazom neoficiálnej súťaže škôl s najvyšším počtom získaných bodov aj najviac zapojených študentov sa stala SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci.

Po skončení oficiálnej ceremónie vyhlásenia víťazov olympiády, ktorá bola osviežujúcou súčasťou programu Dňa otvorených dverí SvF STU, pokračovali zástupcovia vedenia spolu s generálnym riaditeľom D4R7 v krátkej diskusii o aktuálnej úrovni záujmu mladých ľudí o štúdium v oblasti stavebníctva.

Pán J.J.Bregel stretnutie so zástupcami STU ukončil uistením: “Sme si istí, že spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. môže mladej generácii pomôcť pri ceste hľadania jej profesného uplatnenia, a predstaviť im skutočný svet stavbárskeho priemyslu pri jednom z najklúčovejších projektov cestnej infraštruktúry na Slovensku.