Sumár D4R7 stavebných prác a obmedzení II.: september, október 2017


 

 

Informujeme verejnosť o aktuálnych pracách  a s tým súvisiacimi obmedzeniami, ktoré vstupujú do platnosti od 25.septembra a v októbri 2017:

  • Cesta III/572 Most pri Bratislave – Studené

od 25/09/2017: výstavba výjazdu na stavbu

od 02/10/2017: výjazd vozidiel stavby

  • Cesta III/1082 Vajnory – Čierna Voda

od 02/10/2017: výstavba výjazdu na stavbu

od 09/10/2017: výjazd vozidiel stavby