Zhotoviteľ
D4R7 Construction s.r.o.

Zhotoviteľ
D4R7 Construction s.r.o.

Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. je konzorciom medzinárodných spoločností- španielskej spoločnosti Ferrovial Agroman a rakúskej firmy Porr Bau. Konzorcium vzniklo za účelom realizácie Obchvatu Bratislavy - projektového riešenia a výstavby 27kilometrového úseku diaľnice D4 a 32 kilometrov rýchlostnej cesty R7. Konzorcium figuruje ako zhotoviteľ projektu, a hlavný dodávateľ koncesionára projektu D4R7, spoločnosti Zero Bypass Ltd.

Manažment D4R7

 

 

Ferrovial je jeden z najväčších globálnych prevádzkovateľov infraštrukturálnych projektov a správcom rôznych služieb súvisiacich s infraštruktúrou miest.

Spoločnosť má 74,000 zamestnancov a pôsobí vo viac ako 15 krajinách sveta. Spoločnosť Ferrovial je členom prestížnej skupiny “Indexu blue-chip IBEX 35”.

Ferrovial sa vždy zaväzuje poskytovať a vyvíjať udržateľné riešenia, Patrí medzi spoločnosti dosahujúce vysoký index trvalej udržateľnosti svojich aktivít v rámci hodnotení Dow Jones Sustainability Index a FTSE4Good.

Takmer 72% celkových aktivít spoločnosti je realizovaných mimo Španielska, a 49% zamestancov spoločnosti pracuje v zahraničí, na medzinárodných projektoch spoločnosti.

Aktivity Ferrovial sa sústreďujú na štyri hlavné oblasti:

  • Služby
  • Diaľnice
  • Pozemné stavby
  • Letiská

Zodpovedné podnikanie je jedným z hlavných pilierov stratégie spoločnosti. Spoločnosť sa sústreďuje na implementáciu najoptimálnejších a overených riešení, s ohľadom na dosiahnutie vysokých štandardov voči životnému prostrediu, a to pri zachovaní vysokej kvality, i rešpektovaní potrieb lokálnych komunít. Spoločnosť podporuje nové, inovatívne riešenia ktoré zohľadňujú socio- ekonomický aspekt - skvalitnenie života miestneho obyvateľsta, a rozvoj regiónu.

Ferrovial Agroman:

Je divízou spoločnosti Ferrovial, ktorá je celosvetovo vnímaná ako jedna z popredných spoločností realizujúca návrh, projektovanie i realizáciu širokého spektra stavebných činností- od inžinierskych stavieb, veľkých projektov dopravnej infraštruktúry až po priemyselné budovy a iné stavby. V rámci 80-ročných skúseností Ferrovial Agroman, pôsobí spoločnosť posledných 50 rokov na 5 kontinentoch, a úspešne realizovala viac ako 750 veľkých projektov medzi ktoré patrí 520 km tunelov, 19 800km ciest či 4300km diaľnic.

 

PORR

Profil spoločnosti

PORR Úspech prostredníctvom inteligentného rastu

S približne 16 000 zamestnancami a objemom výroby v hodnote 3.5 miliardy eur (údaje z konca roka 2015) je PORR jednou z najväčších rakúskych stavebných firiem a jedným z vedúcich odborníkov na infraštruktúru v Európe. Ako dodávateľ kompletných služieb pokrýva všetky aspekty moderného stavebného priemyslu - od pozemných stavieb po komplexné projekty železničných a mostných konštrukcií, hĺbenie tunelov a stavbu cestných komunikácií.

Skupina PORR vytvára viac ako 86% objemu výroby v rámci piatich stabilných domácich trhov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Poľsku a Českej republike. Z hľadiska projektov, skupina pôsobí aj vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy a juhovýchodnej Európy (napríklad Slovensko), v Škandinávii, Veľkej Británii a Katare. PORR AG je jednou z najstarších rakúskych spoločností kótovaných na Viedenskej burze cenných papierov od apríla 1869; dnes je kótovaná na primárnom trhu.

PORR na Slovensku

PORR pôsobí na Slovensku od roku 1991. Okrem sídla spoločnosti v Bratislave je zastúpený aj dodatočnou stavebnou kanceláriou v Žiline. V roku 2010 sa zlúčil s TEERAG-ASDAG Slovensko a vytvorili Skupinu. Odvtedy PORR na Slovensku pôsobí pod názvom PORR s.r.o.

Na Slovensku PORR ponúka všetky stavebné služby kompletného dodávateľa služieb v rámci rozsiahlych projektov. Čo sa týka pozemných stavieb, činnosť spoločnosti zahŕňa všeobecné zhotoviteľské projekty, akými sú nákupné centrá, kancelárie a firemné budovy ako aj hobby markety.

V oblasti inžinierskych stavieb sa spoločnosť PORR sústreďuje na rozsiahle projekty infraštruktúry pre cestné komunikácie, mosty, železnice a výstavbu elektrární pre verejných aj súkromných klientov. Ďalší pilier aktivít spoločnosti predstavujú PPP projekty. 

Stavba cestnej komunikácie.
Stavba mosta
Hĺbenie tunela
Stavba železničnej komunikácie

V prípade otázok prosím kontaktujte:

Sandra C. Bauer

Hovorkyňa spoločnosti PORR AG

  +43 (0)664 626-3338
  sandra.bauer@porr.at