Uzávierka a obchádzka cyklotrasa Mlynské Nivy - Pannónia


 

Aktualita- Plánovaná uzávierka a obchádzková trasa existujúcej cyklotrasy

medzi ulicou Mlynské Nivy a reštauráciou Pannónia.

Z dôvodu výstavby obchvatu D4R7 bude spomínaná cyklotrasa uzatvorená od 17/06/2018 do 02/09/2018.

Obchádzková trasa povedie popri existujúcom chodniku, pozdĺž ulice Bajkalská.

(Pozri priložený a schválený návrh DDZ D4R7-R7MP-013/001-I-TM-DRS-000-A.)

V prípade, že nová cyklotrasa bude dokončená a zkolaudovaná pred plánovaným termínom, nový cyklochodník bude sprístupnený skôr.