Koncesionár
Zero Bypass Limited
(Obchvat Nula)

Koncesionár
Zero Bypass Limited
(Obchvat Nula)

Konzorcium Zero Bypass Limited "Obchvat nula” je koncesionárom bratislavského obchvatu D4-R7 a tvoria ho spoločnosti Cintra, Macquarie Capital a PORR AG.

Táto španielsko-austrálsko-rakúska trojica firiem zabezpečuje v rámci koncesie projekčné práce, kompletnú realizáciu, financovanie, ako aj samotnú prevádzku a údržbu projektu. Po oficiálnom odovzdaní stavby verejnosti bude nasledovať 30-ročná koncesia s prevádzkou a údržbou.

Konzorcium uzavrelo v roku 2016 so Slovenskou republikou (v zastúpení Ministerstva Dopravy a Výstavby Slovenskej republiky) koncesnú zmluvu- dohodu o obchodných podmienkach v súvislosti s bratislavským obchvatom D4-R7. Projekt D4-R7 zahŕňa stavbu 27 km dlhého diaľničného úseku (D4) medzi Jarovcami a Račou a cca 32 km úseku rýchlostnej ceny (R7) medzi Prievozom a Holicami.

Cintra

Cintra je dcérskou spoločnosťou firmy Ferrovial a patrí k celosvetovo popredným súkromným developerom v oblasti dopravnej infraštruktúry podľa počtu projektov, ako aj podľa objemu preinvestovaných prostriedkov.

Cintra disponuje vysokoko špecializovaným know-how a s päťdesiatročnými skúsenosťami úspešnej činnosti a rastu, a momentalne pôsobí v 10 krajinách – v Kanade, USA, Veľkej Británii, Portugalsku, Írsku, Grécku, Slovensku, Kolumbii a Austrálii. 

V súčasnosti spravuje portólio 27 koncesií v dĺžke približne 1943 kilometrov diaľníc a celkovej investícii viac ako 22,489 milliónov Eur. Medzi kĺúčové referenčné projekty Cintra patrí diaľnica 407 ETR v Kanade či Nord Tarrant Express v Spojených štátoch.

Stratégiou spoločnosti Cintra je ponúkať komplexné a inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia dlhoudržateľný model správy– efektívnosť prevádzky, optimálnu kvalitu servisu, pridanú hodnotu pre všetky zainteresované strany, vrátane rozvoja komunít v oblastiach, kde realizuje svoje projekty. 

Súčasťou medzinárodného tímu Cintra je 1421 zamestnancov, ktorí vďaka svojim profesionálnym skúsenostiam ponúkajú pre každý z rozsiahleho portfólia projektov Cintra osvedčené skúsenosti a optimálne riešenia.

Ferrovial je jeden z najväčších globálnych prevádzkovateľov infraštrukturálnych projektov a správcom rôznych služieb súvisiacich s infraštruktúrou miest. Ferrovial sa vždy zaväzuje poskytovať a vyvíjať udržateľné riešenia. Spoločnosť má 74,000 zamestnancov a pôsobí v vo viac ako 15 krajinách. Aktivity Ferrovial sa sústreďujú na štyri oblasti: služby, diaľnice (Cintra), pozemné stavby a letiská.

Macquarie GROUP

Skupina Macquarie je globálny poskytovateľ bankových, finančných, poradenských a investičných služieb, ako aj služieb v oblasti správy investičných fondov.

Skupina bola založená v roku 1969 a v súčasnosti má viac ako 64 pobočiek, pôsobí v 28 krajinách a zamestnáva viac než 14 300 pracovníkov. K 31. marcu 2016 spravovala majetok v úhrnnej hodnote okolo 256 miliárd GBP.

Macquarie Capital je divízia skupiny Macquarie pre poradenstvo, kapitálový trh a hlavné investície. Macquarie Capital ponúka poradenské služby pre strategické fúzie a akvizície (M&A), obstarávanie kapitálu, ako aj kapitálové investície do projektov a podnikov svojich zákazníkov.
V posledných piatich rokoch sa skupina Macquarie podieľala na PPP projektoch na celom svete a financovaniach v objeme vyše 30 miliárd EUR ako poradca či investor.

PORR 

 

Spoločnosť PORR bola založená v roku 1869, odvtedy je tiež kótovaná na viedenskej burze cenných papierov, kde patrí medzi najstaršie firmy. V súčasnosti je PORR najväčšou stavebnou firmou Rakúska a patrí medzi popredné firmy v rámci Európy. Tento koncern ako full-service dodávateľ pokrýva všetky oblasti moderného stavebníctva, ako pozemné stavby, inžinierske stavby, infraštruktúrne či ekologické stavby, a to od štádia projektu, cez jeho financovanie až po realizáciu a sprevádzkovanie..

 

Či už v oblasti bytovej výstavby alebo komplexných infraštruktúrnych projektov, spoločnosť PORR realizuje projekty všetkých veľkostí. Spoločnosť sústreďuje svoje činnosti na strednú a východnú Európu, ale aj vybrané medzinárodné trhy, ako napr. Katar. Domáce trhy, kde firma poskytuje celú škálu výkonov, sú Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Poľsko a Česká republika. Spoločnosť má cca. 16 000 zamestnancov a v obchodnom roku 2015 dosiahla vo výrobe obrat 3,5 miliardy eur.

 

Spoločnosť Aberdeen Standard Investments je jednou z najväčších investičných spoločností na svete, ktorá vznikla fúziou spoločností Standard Life plc. a Aberdeen Asset Management plc., v roku 2017. Spoločnosť pôsobí na trhu pod spoločným názvom Aberdeen Standard Investments a manažuje aktíva v hodnote 681 miliárd Euro (platné ku decembru 2016), čo ju robí najväčším hráčom na trhu v rámci Veľkej Británie, a druhou najväčšou spoločnosťou v Európe..

 

Aberdeen Standard Investments má medzinárodné pôsobenie a svojim klientom, súkromným investorom, ponúka širokú škálu riešení, vrátane súkromného, nehnuteľného majektu, infraštruktúry, súkromných úverov a nehnuteľných aktív.

V uplynulých 15 rokoch sa spoločnosť podieľala na viac ako 140 PPP projektoch v oblasti infraštruktúry a hodnota aktív v jej investíciách predstavovala približne 3 miliardy Euro..