FAQs

Otázky & Odpovede

Ako nájdem aktuálne informácie o projekte?

Kliknite na hlavné navigačné menu s názvom „O projekte“, ktoré sumarizuje informácie a dôležité fakty o D4/ R7, vrátane projektových vizualizácií. Pre aktuálne informácie, kliknite na časť „Aktuality“ hlavného navigačného menu.

Zaujíma ma len konkrétna sekcia stavby. Ako môžem vyhľadať informácie len ku vybranej sekcii?

Stránka ponúka jednoduché a prehľadné filtrovanie správ podľa zvolenej sekcie stavby. Filter je možné využiť už priamo z Home Page stránky, prostredníctvom interaktívnej mapy alebo prostredníctvom navigačného menu sekcií stavby na hlavnej lište, v časti „O projekte“. Zároveň, filter na vyhľadávanie je možné použiť aj priamo v sekciách „Aktuality“ či „Galéria Médií“. Vyhľadávanie a filtrovanie informácií sa spustí po odkliknutí tlačítka zvolenej sekcie stavby.

Kde nájdem informácie o plánovaných obmedzeniach spojených s výstavbou, pohybe stavebných strojov atď.?

Tieto informácie budú súčasťou sekcie „Aktuality“. Pre vyhľadanie aktuálnych informácií týkajúcich sa vybranej sekcie D4/ R7, použite filter na vyhľádavanie podľa príslušných farebných sekcií stavby.

Mám záujem o spoluprácu na projekte D4R7 ako subdodávateľ. Ako mám postupovať?

Na hlavnom navigačnom menu pod záložkou „Práca“ vyberte záložku „Subdodávatelia“. V sekcii nájdete aktuálne výzvy na spoluprácu a kontaktný formulár. Aj v prípade, že predmet vašej činnosti nie je súčasťou aktuálnej výzvy, vyplňte prosíme kontaktný formulár, aby sme Vás zaradili do databázy potenciálnych subdodávateľov. Tých budeme oslovovať v blízkej budúcnosti. Kontaktný formulár je k dispozícii na ďalšiu komunikáciu pre všetkých profesionálov z oblasti stavebníctva, no i ďalších dodávateľov doplnkových služieb potrebných ku zabezpečeniu činností spojených s výstavbou D4R7. Kontaktovať nás môžu malé a stredné firmy, živnostníci i etablované spoločnosti, a to prostredníctvom formulára, alebo aj priamo na adrese: procurement@d4r7.com

Zaujímajú má verejne dostupné dokumenty o projekte. Kde ich nájdem?

Verejne dostupné materiály nájdete po odkliknutí záložky „Tlačové centrum“, ktoré sa nachádza v hlavnom navigačnom menu. V danej sekcii nájdete tlačové správy i oficiálne dokumenty súvisiace s výstavbou projektu D4R7. Staršie dokumenty týkajúce sa obchvatu Bratislavy nájdete pod záložkou „Archív“ tejto sekcie.

Mám podozrenie na porušenie bezpečnosti práce na stavbe. Ako to môžem nahlásiť?

Máme záujem o dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce u našich priamych zamestnancov i ostatných subdodávateľov. Ak máte podozrenie na porušenie pravidiel H&S, okamžite nám záležitosť náhlaste prostredníctvom formulára „Podať podnet“, ktorý nájdete v sekcii „Otázky & Podnety“ na hlavnom navigačnom menu stránky. Pre plynulé prešetrenie veci vyplňte, prosíme, všetky potrebné údaje.

Chcem nahlásiť problém spojený s realizáciou stavby a podať podnet na prešetrenie. Čo mám urobiť?

Náhlasenie problémov a podanie sťažností je  možné prostredníctvom formulára „Podať podnet“, ktorý nájdete v sekcii „Otázky & Podnety“ na hlavnom navigačnom menu stránky.  Pred podaním podnetu si prečítajte inštrukcie, ktoré Vám pomôžu pri vyplnení a podaní formulára a oboznámia Vás s celým procesom riešenia Vášho podnetu. Upozorňujeme Vás, že efektívne riešenie podnetov je možné len na základe vyplnenia všetkých potrebných údajov, ktoré sú na formulári riadne vyznačené.

Aký je proces riešenia podnetu?

Riešenie podnetov postupuje podľa vopred nastaveného procesu, ktorý je zverejnený na web stránke, v sekcii „Podať podnet“. Počas a po ukončení šetrenia podnetu budete o záležitosti riadne informovaní, podľa uvedeného kľúča podávania informácií. 

Kde nájdem informácie týkajúce sa životného prostredia?

Záznamy o meraniach prašnosti, reporty, výročné správy  a iné oficiálne dokumenty nájdete v sekcii „Tlačové centrum“ na hlavnom navigačnom menu stránky, v záložke „Dokumenty“. Rýchle oznamy týkajúce sa aktuálnej situácie súvisiacej s výstavbou projektu nájdete taktiež v záložke „Aktuality“ hlavného navigačného menu. Informácie je v tejto sekcii možné selektovať, a to podľa vybraných sekcií stavby.

Som zástupca samosprávy. Mám otázky ku projektu D4R7 a chcem web stránku samosprávy/ obce prelinkovať priamo na stránku projektu D4R7. Ako mám postupovať?

Na rýchlu komunikáciu so samosprávami  a obcami slúži kontaktný formulár, ktorý nájdete v záložke „Kontakt“ hlavného navigačného menu. Vyplňte všetky príslušné polia a pred odoslaním správy zakliknite kategóriu „Samospráva“.

Vítame iniciatívu samospráv a obcí vytvoriť na ich domovských web stránkach záložku D4R7, ktorá bude slúžiť ako rýchly preklik na stránku projektu D4R7. Pre zosúladenie vizuálnej  komunikácie Vás prosíme, aby ste nás  kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára a vyžiadali si od nás  vizuál & logo pre vytvorenie takejto záložky.

Mám záujem o zamestnanie. Kde nájdem informácie?

Na hlavnom navigačnom menu pod záložkou „Práca“ vyberte záložku „Zamestnanie“. V sekcii nájdete aktuálne obsadzované voľné pracovné miesta, zoradené chronologicky podľa dátumu pridania. Pre rýchle vyhľadávanie podľa tipu činnosti použite filter s ikonkami kategórií. Ak máte záujem o vybrané pracovné miesto, kontaktujte nás cez príslušný formulár a zašlite nám Váš profesný životopis.

Aj v prípade, že ste nenašli pracovnú pozíciu, ktorá by Vám vyhovovala, no máte záujem o prácu na projekte D4R7, zašlite nám Váš profesný životopis a zaradíme Vás do databázy záujemcov o prácu. Budeme Vás následne kontaktovať. Kontaktovať nás môžete aj napriamo, na adrese: jobs@d4r7.com

Kde nájdem informácie o konzorciách- Koncesionárovi a Zhotoviteľovi stavby?

Informácie o konzorciách – Koncesionárovi a Zhotoviteľovi stavby nájdete pod záložkou „D4R7“ hlavného navigačného menu, kde sú vytvorené prísleušné podstránky pre Koncesionára i Zhotoviteľa stavby.

Môžem aktuality o projekte sledovať aj na sociálnych sieťach?

Projekt D4R7 je možné sledovať aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde máme vytvorené užívateľské kontá s názvom projektu D4R7. Stačí, ak odkliknete ikonky sociálnych sietí, ktoré sú dostupné aj na tejto web stránke. Navyše, aktuality zo sociálnych sietí sú dostupné aj prostredníctvom Plug-inu sociálnych sietí v sekcii „Aktuality“ tejto stránky. Zároveň, aj vy sami môžete vybraný obsah stránky zdieľať so svojim okruhom známych, po odliknutí ikonky zdieľania obsahu prostredníctvom sociálnych sietí.

Mám otázku. Aký je postup?

Na rýchlu komunikáciu využite kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii v časti „Kontakt“, z hlavného navigačného panelu stránky. Pred zaslatím otázky nezabudnite zakliknúť príslušnú kategóriu, ktorej sa Vaša otázka týka.  Vaše všeobecné otázky budú zodpovedané prostredníctvom bloku FAQ. Vzhľadom na množstvo otázok si vyhradzujeme právo neodpovedať na takéto otázky individuálne.

V prípade, že chcete podať podnet na prešetrenie, využite na to príslušný formulár v sekcii „Otázky a Podnety“. Takýto podnet sa rieši individuálne, po vyplnení všetkých príslušných informácií.

Prázdny