Podanie podnetu

Podanie podnetu

Je v našom záujme zabezpečiť plynulý a bezproblémový proces výstavby a prevádzky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. V prípade, že činnosti spojené s výstavbou D4R7 negatívne ovplyvňujú komunitu, obyvateľov žijúcich v blízkosti navrhovanej trasy alebo miestne prostredie, môžete podať podnet na prešetrenie.

Podanie podnetu:

  • je možné vyplnením a podaním elektronickej verejnej sťažnosti na webovej stránke D4R7
  • je možné vyplnením formulára elektronickej sťažnosti a jeho následným zaslaním poštou alebo emailom
  • je možné vyplnením tlačeného formulára sťažnosti dostupného na miestnych obecných úradoch a príslušných, na to určených miestach a jeho následné zaslatie poštou/ emailom
  • je možné telefonicky na čísle: +421 222 116 660

Typy podnetov / sťažností

  • Negatívne dopady na miestnych obyvateľov (napr. nadmerný hluk, prašnosť, zápach alebo blokovanie ciest a prístupov)
  • Environmentálne škody vyplývajúce z projektových činností
  • Postupy ohrozujúce zdravie a bezpečnosť zamestnancov alebo obyvateľov
  • Porušovanie práv zamestnancov zúčastňujúcich sa prác na Projekte

Pre efektívne riešenie nahláseného problému Vás prosíme vyplniť všetky príslušné informácie, vrátane vašich kontaktných údajov. Podnet je možné podať aj anonymne, a opodstatnenie takejto sťažnosti bude riadne preverené. V danom prípade však nebude možné poskytnúť sťažovateľovi príslušnú spätnú väzbu.

Kontakty:    complaints@obchvatnula.com  |  Zero Bypass Limited., Odborárska 21, 831 02 Bratislava | 

 

Formulár verejnej sťažnosti

Kontaktné údaje:
Podrobnosti vašej sťažnosti.
Popíšte prosím problémy, komu boli spôsobené, kedy, kde a koľko krát, ak je táto informácia relevantná:

Súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov pre všetky potrebné činnosti spojené so šetrením a riešením tohto podnetu.

Prázdny
Prázdny

Poznámka: pri vyplnení a zaslatí el. formulára sťažnosti priamo cez webovú stránku už nie je potrebné posielať formulár ako el. prílohu na príslušný mail. Ďakujeme.