Prázdny

Pozícia: Asistent stavbyvedúceho / Koordinátor logistiky

  29.1.2017 |   Stavba a projektovanie


Základné povinnosti a zodpovednosti

● Asistencia a podpora stavbyvedúceho pri nasledujúcich úlohach:
● Plánovanie, organizácia a kontrola vykonaných prác na stavenisku v súlade s rozpočtom a harmonogramom.
● Kompletizácie objednávok potrebných materiálov, ktoré budú použité na stavenisku v spolupráci s oddelením obstarávania.
● Kontrolovanie a dozeranie na práce realizované poddodávateľov.
● Získavanie potrebných povolení od miestnych úradov pre umožnenie prístupu stavebných strojov na stavenisko.
● Podľa potreby vypracovať správy a dokumentáciu.

Miesto výkonu práce:

Bratislava, Slovakia

Dátum nástupu:

28.6.2018

Ďalšie požiadavky:

Čerstvý absolvent s inžinierskym titulom v stavebnom odbore, preferenčne s 3 až 5 ročnými skúsenosťami s podobnými úlohami.

Ponúkame:

• jeden z najväčších stavebných projektov v strednej Európe
• medzinárodný kolektív
• možnosti profesijného vzdelávania a kariérneho rastu
• dlhodobé trvanie projektu

Platné od:

28.6.2018

Platné do:

1.7.2019


Prázdny