Prázdny

Pozícia: Stáž na oddelení stavby

  29.1.2017 |   Stáž


Základné povinnosti a zodpovednosti

• Pomoc a podpora manažéra v nesledujúcich úlohách:
• Plánovať, organizovať a riadiť realizáciu prác na stavbe v súlade s rozpočtom a časovým plánom.
• V splupráci s oddelením nákupu dokončiť objednávky materiálov používaných na stavbe.
• Kontrolovať a dohliadať na prácu subdodávateľov.
• Získať potrebné povolenia od miestnych orgánov na umožnenie prístupu strojov na stavbu.
• Spísať potrebnú správu a dokumentáciu, ak je požadované.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Dátum nástupu:

24.10.2018

Ďalšie požiadavky:

• Spoľahlivý, dochvíľny a precízny
• Anglický jazyk je výhodou

Ponúkame:

• Spoločnosť poskytuje ubytovanie
• Medzinárodná atmosféra
• Jeden z najväčších stavebných projektov v strednej Európe

Platné od:

24.10.2018

Platné do:

31.10.2019


Prázdny