Prázdny

Pozícia: Personálna Asistentka / Recepčná

  29.1.2017 |   Stavba a projektovanie


Základné povinnosti a zodpovednosti

● Riadenie každodennej prevádzky kancelárie
● Organizovanie a udržiavanie súborov a záznamov
● Plánovanie a zaznamenávanie schôdzí a stretnutí
● Správa projektov a výskum
● Príprava a úprava korešpondencie, správ a prezentácií
● Plánovanie cestovania a ubytovania hostí
● Práca v profesionálnom prostredí
● Preklad, tlmočenie

Miesto výkonu práce:

Bratislava, Slovakia

Dátum nástupu:

28.06.2018

Ďalšie požiadavky:

● Ľudia / medziľudské zručnosti: prvý kontakt komunikácie medzi Generálnym riaditeľstvom a vonkajším svetom, potenciálna komunikáca s klientmi, ďalšími zamestnancami a vrcholovým manažmentom.
● Počítačové zručnosti: Písanie e-mailov, prepisovanie poznámok, faxovanie, kopírovanie a vytváranie tabuliek alebo tlačových dokumentov sa výrazne líšia v deň výkonného asistenta.
● Organizačné zručnosti: plánovanie schôdzok, cestovných plánov, fakturácie atď.

● Skúsenosti: 5 rokov
● angličtina: C1,
● Vzdelanie: stredná škola, vysokoškolské vzdelanie (bakalársky titul)

Ponúkame:

• jeden z najväčších stavebných projektov v strednej Európe
• medzinárodný kolektív
• možnosti profesijného vzdelávania a kariérneho rastu
• dlhodobé trvanie projektu

Platné od:

28.06.2018

Platné do:

01.07.2019


Prázdny