Prázdny

Pozícia: Majster

  29.1.2017 |   Stavba a projektovanie


Základné povinnosti a zodpovednosti

● Preberanie inštrukcií od stavbyvedúceho a/alebo asistenta stavbyvedúceho a ich odovzdávanie poddodávateľom/dodávateľom
● Kontrola dochádzky pracovníkov
● Koordinácia úloh podľa priorít a plánov
● Vypracovanie časových harmonogramov a monitorovanie dochádzky personálu
● Určovanie hlavných a denných povinností
● Dozeranie na a školenie stavebných robotníkov
● Dozeranie na výdavky, aby sa postupovalo v rámci rozpočtu
● Podávanie správ o postupe stavbyvedúcemu

Miesto výkonu práce:

Bratislava, Slovakia

Dátum nástupu:

28.06.2018

Ďalšie požiadavky:

● viac ako 5 rokov praxe pre pozíciu majstra

Ponúkame:

• jeden z najväčších stavebných projektov v strednej Európe
• medzinárodný kolektív
• možnosti profesijného vzdelávania a kariérneho rastu
• dlhodobé trvanie projektu

Platné od:

28.06.2018

Platné do:

01.07.2019


Prázdny