Zamestnanie

Zamestnanie

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Kontaktný mail pre otázky k pracovným ponukám:    jobs@d4r7.com

Prázdny

Stáž na oddelení stavby
24.10.2018    |    Stáž

• Pomoc a podpora manažéra v nesledujúcich úlohách:
• Plánovať, organizovať a riadiť realizáciu prác na stavbe v súlade s rozpočtom a časovým plánom.
• V splupráci s oddelením nákupu dokončiť objednávky ...

 

Prázdny

Máte záujem o prácu u nás?