Zamestnanie

Zamestnanie

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Prázdny

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.
 

Kontaktný mail pre otázky k pracovným ponukám:    jobs@d4r7.com

Prázdny

Junior Projektant geotechniky
1.5.2018    |    Stavba a projektovanie

• Vypracovať a aktualizovať tabuľky s kótovaním výstuže v súlade s normami
• Kontrola dielenské výkresy prefabrikovaných betónových panelov (PCP), nosníkov a iných prefabrikátov
• Kontrola výrobno-technickej...

 

Asistent stavbyvedúceho
22.8.2018    |    Stavba a projektovanie

Plánovať, organizovať a riadiť realizáciu prác na stavbe v súlade s rozpočtom a časovým plánom.
V splupráci s oddelením nákupu dokončiť objednávky materiálov používaných na stavbe.
Kontrolovať a dohliadať ...

 

Majster
28.6.2018    |    Stavba a projektovanie

● Preberanie inštrukcií od stavbyvedúceho a/alebo asistenta stavbyvedúceho a ich odovzdávanie poddodávateľom/dodávateľom
● Kontrola dochádzky pracovníkov

 

Personálna Asistentka / Recepčná
28.6.2018    |    Stavba a projektovanie

● Riadenie každodennej prevádzky kancelárie
● Organizovanie a udržiavanie súborov a záznamov

 

Asistent stavbyvedúceho / Koordinátor logistiky
28.6.2018    |    Stavba a projektovanie

● Asistencia a podpora stavbyvedúceho pri nasledujúcich úlohach:
● Plánovanie, organizácia a kontrola vykonaných prác na stavenisku v súlade s rozpočtom a harmonogramom.

 

Prázdny

Máte záujem o prácu u nás?