Projekt Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 predpokladá vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska.

Projekt Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 predpokladá vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska.

PPP projekt Bratislavský obchvat:
Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7

Cieľom projektu Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 je  vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7  o celkovej dĺžke viac ako 59 kilometrov budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta. Celková schéma zahŕňa výstavbu 14 križovatiek a  122 mostných konštrukcií, vrátane nového mostu nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu.

Verejný obstarávateľ, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, podpísalo v máji 2016 s koncesionárom projektu - spoločnosťou Zero Bypass Limited koncesnú zmluvu na výstavbu a prevádzku južnej časti diaľničného obchvatu Bratislavy. Ide o úseky D4 Jarovce – Ivanka sever, D4 Ivanka sever – Rača, R7 Prievoz – Ketelec, R7 Ketelec – Dunajská Lužná a R7 Dunajská Lužná – Holice. Výstavba projektu D4/R7 výrazne pomôže aj dopravnej obsluhe dotknutého územia a odľahčí okolité obce a existujúcu cestnú sieť.

Projektovanie a výstavba 27km dlhej diaľnice (D4) a 32km dlhej rýchlostnej cesty bolo udelené konzorciu D4R7 Construction s.r.o., ktoré tvoria spoločnosti Ferrovial Agroman a rakúska spoločnosť PORR.

Hlavný most cez Dunaj
Hlavný most cez Dunaj
Most cez rafinériu
Hlavný most cez Dunaj
Križovatka Rusovce
Križovatka Ivanka-Sever
Križovatka Čierna Voda
Križovatka Rača
Most cez rafinériu
Hlavný most cez Dunaj
Most cez rafinériu
Križovatka Jarovce
Križovatka Ketelec
Križovatka Rovinka
Križovatka Ivanka-Západ

14 križovatiek

122 mostných konštrukcií

Nový viadukt
cez Dunaj

Nový viadukt
na úrovni Slovnaftu

Vedeli ste, že

Najvyťaženejším úsekom na D4 bude spojnica Ivanka-sever – Čierna Voda, kde bude jazdiť takmer 45000 áut, z toho 1 500 sú ťažké nákladné autá. Projekt D4/R7 umožní odľahčenie Prístavného mosta po jeho spustení v roku 2020 o 15,11 p­ercenta pri osobnej a 49,62 percenta pri ťažkej doprave, v roku 2045 stúpne odľahčenie individuálnej automobilovej dopravy dokonca na 24,5 percenta.

Prázdny

Nový diaľničný most cez Dunaj, ktorý bude súčasťou nového bratislavského obchvatu, bude v roku 2020 denne v oboch smeroch zvládať 35-tisíc automobilov, z čoho veľké percento bude tvoriť práve nákladná doprava. Najviac nákladných vozidiel prejde po D4 pri Podunajských Biskupiciach. Predpokladom je, že úsek D4 Rovinka – Podunajské Biskupice bude využívať 28 000 osobných a 4400 nákladných áut.

Prázdny

Splátky za obchvat Bratislavy budú nižšie ako sa pôvodne predpokladalo, a to až o takmer 7%. Štátu sa pri uzatváraní projektu bratislavského obchvatu podarilo ušetriť a znížiť predpokladdanú sumu pôžičky vďaka výhodným podmienkam na finančných trhoch. Projekt tak bude pre Slovensko ešte výhodnejší ako sa pôvodne očakávalo.

Prázdny

Celý diaľničný obchvat Bratislavy tvorený diaľnicou D4 má dĺžku približne 47 km. Začína sa na hraničnom priechode Jarovce – Kittsee na štátnej hranici s Rakúskom. Pokračuje smerom k Jarovciam, Ivanke pri Dunaji a Stupave a končí sa opäť na štátnej hranici s Rakúskom pri bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Celá dokončená diaľnica D4 má kompletne prevziať tranzitnú dopravu medzi Rakúskom, Maďarskom, Českou Republikou a Poľskom, ktorá v súčasnosti prechádza diaľnicami D1 a D2 zastavaným územím mesta.