Subdodávatelia

Subdodávatelia

Prázdny

Ste firma alebo živnostník a máte záujem o spoluprácu na projekte D4R7?

Využite možnosť vyplniť kontaktný formulár a dajte nám o sebe vedieť!

Pri vypĺňaní formulára uveďte, prosíme, čo najdetailnejšíe informácie o rozsahu Vami ponúkaných služieb& produktovom portfóliu. Sme otvorení širokému spektru služieb a dodávateľov– od prekladateľkých/ bežných dodávateľských služieb až po špecializované subdodávky v rámci stavebníctva.

Ak máte otázky ohľadne aktuálneho stavu posúdenia vašich ponúk, alebo sa zaujímate o to, ako sa môžete stat súčasťou výberového konania, kontaktuje procurement@d4r7.com. Adresa je k dispozícii na ďalšiu komunikáciu pre všetkých profesionálov z oblasti stavebníctva, no i ďalších dodávateľov doplnkových služieb potrebných ku zabezpečeniu činností spojených s výstavbou D4R7.

Prázdny

Aktuálne výzvy

Viac ako 80 oblastí
Stavebné práce
Špecializované produkty
Doplnkové služby

Kontaktný mail pre otázky subdodávateľov:    procurement@d4r7.com

Ponuka na spoluprácu

O VÁS:

Referencie:

Kontakt: