2+2  |  Celková dlĺžka 8,4 km  |  10 mostov   |  2 križovatky
Križovatky:  Ketelec »  |  Dunajská Lužná » 

Prázdny
Prázdny

Začiatok úseku R7 Ketelec – Dunajská Lužná je v plánovanej mimoúrovňovej križovatke Ketelec (R7 s diaľnicou D4), v blízkosti územia ťažby štrkopieskov Podunajské Biskupice, približne 1,8 km južne od Slovnaftu, kde nadväzuje na úsek projektu rýchlostnej cesty R7 v úseku Prievoz – Ketelec.

Trasa rýchlostnej cesty R7 ďalej obchádza chránené územie európskeho významu NATURA 2000, Ramsarskej lokality Dunajské Luhy a CHKO Dunajské Luhy vo vzdialenosti približne 159 až 200 m, pokračuje juhovýchodným smerom juhozápadne od obcí Rovinka a Dunajská Lužná. Trasa zároveň obchádza biocentrum miestneho významu Lučina a jazierko Kamenný pasienok.

Medzi Dunajskou Lužnou a obcou Kalinkovo križuje pozostatok bývalého dunajského ramena, starú dunajskú hrádzu a existujúcu cestu III/0635. Predmetný úsek rýchlostnej cesty R7 sa končí v MÚK Dunajská Lužná (R7 s cestou I/63) medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom, kde sa napojí na ďalší úsek projektu rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužná – Holice.

Na dotknutom území vedie dvojpruhová cesta I. triedy I/63 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, ktorej kapacita je v úseku od Dunajskej Stredy do Bratislavy výrazne prekročená.

Úseky projektu

Diaľnica D4 

Jarovce

Ivanka Sever

__

22,59007 km

Diaľnica D4

Ivanka sever

Rača

__

4,400 km

Rýchlostná cesta R7

Bratislava Prievoz

Ketelec

__

6,318 km

Rýchlostná cesta R7

Ketelec

Dunajská Lužná

__

0,200 km + 8,225 km

Rýchlostná cesta R7

Dunajská Lužná

Holice

__

17,380 km