3+3 / 0,9 km 2+2  |  Celková dlĺžka 6,3 km  |  15 mostov   |  3 križovatky
Križovatky:  Slovnaftská »  |  Prievoz »  |  Ketelec »

Prázdny
Prázdny

R7 je rýchlostný ťah navrhovaný v úseku Bratislava-Prievoz – Lučenec podľa uznesenia vlády č. 882/2008, ktorý bude po dobudovaní hlavnou spojnicou hlavného mesta a južných centier Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. V tejto etape sa ráta s výstavou 3 úsekov rýchlostnej cesty R7.

Začiatok úseku R7 Prievoz – Ketelec je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne cez D1 v existujúcej MÚK Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitou Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh.

Tu medzi km 4,350 až 4,700 trasa čiastočne vchádza na chránené územia Biskupické Luhy a Dunajské Luhy. Koniec potom nadväzuje cez poľnohospodársky využívané územie v MÚK Ketelec na diaľnicu D4 a nasledujúci úsek R7 (Ketelec – Dunajská Lužná).

Na dotknutom území je hustá sieť miestnych ciest všetkých kategórií. Priamo dotknuté sú ulice Bajkalská, Prístavná, Slovnaftská, Komárňanská, Lúčna, Malé Pálenisko, Vlčie hrdlo atď. Výškové riešenie trasy je optimalizované s dôrazom na minimálne narušenie krajinného rázu pri zohľadnení minimálnej investičnej náročnosti.  

Úseky projektu

Diaľnica D4 

Jarovce

Ivanka Sever

__

22,59007 km

Diaľnica D4

Ivanka sever

Rača

__

4,400 km

Rýchlostná cesta R7

Bratislava Prievoz

Ketelec

__

6,318 km

Rýchlostná cesta R7

Ketelec

Dunajská Lužná

__

0,200 km + 8,225 km

Rýchlostná cesta R7

Dunajská Lužná

Holice

__

17,380 km